ساختن شناسه کاربری

ساخت شناسه حقیقی(شخصی)

 

شناسه حقیقی امکان ثبت دامنه با پسوند های زیر را دارد:

 • .ir
 • .id.ir
ساخت شناسه حقیقی

شرکت، موسسه یا نهاد غیر دولتی

 

این شناسه مخصوص شرکت ها و موسسات است و امکان ثبت دامنه های زیر را دارد

 • .ir
 • .co.ir
 • .org.ir
 • .net.ir
ساخت شناسه شرکتها و موسسات غیردولتی

مرکز آموزشی و پژوهشی

 

فقط برای سازمان ها و موسسات آموزشی، دانشگاه ها، مدارس و ... (دارای مجوز رسمی) کاربرد دارد و می تواند دامنه های زیر را ثبت کند:

 • .ir
 • .sch.ir
 • .ac.ir
 • .org.ir
ساخت شناسه آموزشی پژوهشی

وزارتخانه، سازمان یا شرکت دولتی

 

این شناسه فقط برای سازمانها و موسسات دولتی کاربرد دارد و می تواند دامنه های زیر را ثبت کند

 • .ir
 • .gov.ir
 • .co.ir
ساخت شناسه دولتی