ساخت شناسه شخصی(حقیقی)لطفا توجه داشته باشید

  • ساخت این نوع شناسه برای عموم آزاد است
  • اطلاعات ثبت نام باید واقعی و کامل باشد (حتی پسوند فامیلی را هم در صورت وجود وارد کنید)
  • این نوع شناسه امکان ثبت دامنه های ir , id.ir را دارد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر ، ضوابط و شرایط شناسه ایرنیکرا مطالعه فرمایید .