ساخت شناسه شرکتها و موسسات غیردولتی


لطفا توجه داشته باشید

  • ساخت این نوع شناسه فقط برای شرکت هایی که کامل ثبت شده و شناسه ملی گرفته اند امکان پذیر است
  • شناسه شرکتی (حقوقی) امکان ثبت دامنه های ir , co.ir, org.ir و net.ir را دارد.
  • برای توضیحات بیشتر و شرایط هر پسوند روی آن کلیک کنید.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر ، ضوابط و شرایط شناسه ایرنیکرا مطالعه فرمایید .