ساخت شناسه دولتی


لطفا توجه داشته باشید

  • ساخت این نوع شناسه فقط برای سازمانها و موسسات دولتی امکانپذیر است
  • شناسه دولتی امکان ثبت دامنه های ir , co.ir و gov.ir را دارد.
  • برای توضیحات بیشتر و شرایط هر پسوند روی آن کلیک کنید.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر ، ضوابط و شرایط شناسه ایرنیکرا مطالعه فرمایید .