ساخت شناسه مراکز آموزشی و پژوهشی


لطفا توجه داشته باشید

  • ساخت این نوع شناسه فقط برای سازمان ها و موسسات آموزشی، دانشگاه ها، مدارس و ... (دارای مجوز رسمی) امکان پذیر است
  • این نوع شناسه امکان ثبت دامنه های ir , sch.ir, org.ir و ac.ir را دارد.
  • برای توضیحات بیشتر و شرایط هر پسوند روی آن کلیک کنید.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر ، ضوابط و شرایط شناسه ایرنیکرا مطالعه فرمایید .